q_# 02

Mar­tin Greunz (AUT) /// 
Mar­tin Offen­hu­ber (AUT) /// 
Ralf Traun­stei­ner (AUT) /// 
Toert Garn (AUT) ///

Sun, July 1 2001, 20:00 /// 
KAPU, Kapu­zi­ner­stra­ße 36, Linz ///

q_# is a mon­th­ly hap­pe­ning expe­ri­men­tal audio-video-series, orga­ni­zed by “qujOchÖ – mul­ti­ples pla­teau fuer kunst und kul­tur”. This series is an attempt to com­bi­ne dif­fe­rent audio­vi­su­al seg­ments and may­be rede­fi­ne them.

(Pho­tos: qujOchÖ)